CZ / EN / RU

Dozor

Zajišťujeme dozory staveb autorizovanou osobou ČKAIT. Vypracujeme posouzení technické dokumentace, upozorníme na nedostatky možné a varianty řešení. Po zahájení výstavby provádíme technický dozor investora při realizovaní Vaší stavby. Zajistíme Vám, že stavba, ve které budete trávit svůj čas bude v souladu se schválenou technickou dokumentací nebo dle Vašich představ v rámci dílčích změn při realizaci.

Naším cílem je zajišťování kvalitní výstavby bytových staveb a rodinných domů. Jsme pravá ruka investora a nezávisle na projektantovi zhodnotíme Váš projekt a ohlídáme realizační firmu při výstavbě. Minimalizujeme vady, které se projeví až při běžném užívání stavby a kdy je jejich řešení krajně nepříjemné, finančně velmi nákladné nebo dokonce nemožné.

Proces a činnosti zahrnuté ve výkonu dozoru stavby:

 1. předání technické dokumentace k objektu
 2. vypracování posudku projektové dokumentace
 3. pravidelná návštěva stavby
 4. fotodokumentace stavby - předání v digitální podobě po ukončení výstavby nebo po dohodě (fotodokumentace slouží především pro pozdější rekonstrukce, opravy, modernizace a neplánované zásahy do objektu)
 5. po každé návštěvě stavby vám bude poslán e-mail o provedených činnostech a jejich posouzení po technické stránce
 6. kontrola stavebního deníku stavby

Případné technické komplikace řešíme přímo s dodavatelskou firmou a zároveň Vás o tomto budeme informovat. Pokud se Vám osobně nebude na stavbě cokoliv zdát, tak jsme kdykoliv k dispozici.

Drobné vady a nedodělky nemající zásadní vliv na funkci objektu pouze monitorujeme a archivujeme a následně je použijeme v případných sporech s dodavatelskou firmou (v případě požadavku dodavatelské firmy o navýšení konečné ceny, prodloužení termínu ukončení výstavby atd. …)

Jestliže se bude jednat o technické nedostatky středně-velkého rozměru, budeme kontaktovat dodavatelskou firmu a požadovat napravení.

V případě technických komplikací, jež budou ukazovat na technickou nezpůsobilost dodavatelské firmy Vaší stavby, doporučíme po dohodě s Vámi ukončení spolupráce s touto firmou.

Při pozastavení stavebních prací v případě správné komunikace s dodavatelskou firmou, pozastavujeme na stejnou dobu i technický dozor, např. vánoce, technologické přestávky, atd. …

Pro vypracování cenové nabídky prosíme o poslání na info@projektrd.cz místo stavby, plánovanou podlahovou plochu a předpokládané zahájení výstavby.

Prodej

Prodej RD 5+kk se zahradou 7 500 m2.

Praha - Benice

Prodáno

Prodej luxusního RD v Praze Benicích s dvougaráží a velikou zahradou.


Projekt

ZPRACOVÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ VE VŠECH STUPNÍCH – STUDIE, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / OHLÁŠENÍ STAVBY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE A DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

3 DŮVODY PROČ PROJEKT PRÁVĚ OD NÁS

 • všechny dokumentace zpracováváme minimálně v nízkoenergetickém standardu
 • naše zkušenosti a kompetence, které vyspěly po mnoho let dozoru staveb, zaručuje, že nalezneme účinné, efektivní a kvalitní řešení jakéhokoli problému.
 • celý projekt zpracováváme „u jednoho stolu” - jedině tak lze zajistit funkčnost a praktičnost celého objektu, jednotlivé části projektu zásadně neobjednáváme externě – projektová dokumentace je pak neprovázaná, jednotlivé části na sebe nenavazují a objekt pak nefunguje a je nehospodárný

STUDIE STAVBY

Jedná se o nejdůležitější fázi. Studie je velmi často vynechávána, nebo prováděna velmi nekvalitně. Právě ve fázi studie se rozhoduje o výsledné kvalitě objektu a celkových nákladech na výstavbu – správnou orientací, umístěním na pozemku, dispozicí objektu lze ušetřit nejvíce investičních i provozních nákladů.

STUDIE

Studie od nás vždy obsahuje:

 • dispoziční řešení všech podlaží
 • dispoziční řešení v návaznosti na zahradu / okolí
 • popis všech důležitých prvků objektu
 • základní údaje o stavbě
 • 3D vizualizaci osazenou do pozemku

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

Tato dokumentace je vždy nevyhnutelná a vyžadovaná příslušným stavebním úřadem.
Tato dokumentace od nás vždy obsahuje:

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situační výkresy
 4. Dokumentace objektů
 5. Energetický štítek objektu
 6. Tisk a kompletace ve 3 vyhotoveních

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Dokumentaci pro provedení stavby doporučujeme vždy, když plánujete zadat poptávky pro realizaci více firem a porovnat jejich nabídky.
Tato dokumentace od nás vždy obsahuje:

Bližší specifikace všech materiálů, orientační výkaz výměr a rozpočet stavby

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentaci pro provedení stavby doporučujeme když:
 • stavíte svépomoci
 • nejste si jisti kvalifikací dodavatele
Dokumentaci pro provedení stavby není nutná když:
 • jste si jisti kvalifikací a solidností dodavatele stavby
 • tušíte, že v průběhu stavby budete mít požadavky na změny
  (protože prováděcí dokumentace je velmi provázaná a je složité ji celou bezchybně aktualizovat)

Tato dokumentace od nás vždy obsahuje:

Rozpracování dokumentace pro ohlášení stavby, nebo pro stavební povolení do měřítka 1:50, zpracování všech důležitých detailů, schémata systémů budov, technologické postupy, výkaz výměr, orientační rozpočet stavby.

Pro vypracování cenové nabídky prosíme o poslání na info@projektrd.cz místo stavby, plánovanou podlahovou plochu, počet podlaží a předpokládané zahájení výstavby.

Reference

2018

Praha 10 - Kolovraty

Projektová dokumentace RD.


2018 - 2019

Šestajovice

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2018

Praha - Zličín

Projektová dokumentace stavebních úprav RD.


2018

Lhotka

Projektová dokumentace RD.


2018

Praha - Letňany

Technická přejímka bytové jednotky před koupí.


2016 - 2018

Praha - Letňany

Zajišťování technického dozoru proudové výstavby RD obytného souboru U Lesoparku.


2018

Praha 9 - Pod Harfou

Rámcová smlouva na zajišťování technického posuzování poruch s návrhem jejich oddtranění pro společenství vlastníků souboru bytových domů Pod Harfou.


2018

Praha 10 - Háje

Technická přejímka RD před koupí.


2018

Zlenice - Nové Zlenice

Projektová dokumentace přístavby rekreačního objektu.


2018

Herink

Projektová dokumentace a technický dozor investora při výstavbě RD.


2017

Řevnice

Technická přejímka bytové jednotky před koupí.


2018

Jáchymov

Studie stavebních úprav rekreačních apartmánů.


2017 -2018

Říčany - Pacov

Projektová dokumentace a technický dozor při výstavbě RD.


2018

Lštění

Projektová dokumentace odstranění hospodářského stavení.


2017 -2018

Praha 10 - Horní Měcholupy

Zajištění odborného vedení stavby RD.


2017 -2018

Ptice

Technický dozor investora při přístavbě RD.


2017

Chýně

Technická přejímka RD před koupí.


2017

Dobřejovice

Studie polyfunkčního objektu.


2017

Jíloviště

Projektová dokumentace RD.


2015

Praha 6 - Dejvice

Technická přejímka bytové jednotky před koupí.


2017

Praha 6 - Dejvice

Technická přejímka podkrovní bytové jednotky před koupí.


2016

Krakovany

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2015

Praha 10 - Kolovraty

Technický dozor investora při kompletní rekonstrukci RD.


2015

Praha 10 - Horní Měcholupy

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2015

Sibřina

Projektová dokumentace RD.


2015

Louňovice

Technický dozor investora při výstavbě dřevostavby.


2015

Praha - Petřiny

Projektová dokumentace polyfunkčního objektu.


2015

Želivec (Mandava)

Technický dozor investora při výstavbě energeticky pasivního RD.


2015

Praha 10 - Zahradní Město

Technický dozor investora stavebních úprav řadového RD.


2014

Praha 10 - Strašnice

Projektová dokumentace vytápění RD.


2014

Praha - Radotín

Projektová dokumentace vytápění RD.


2014

Zájezd

Projektová dokumetace minimlékárny.


2014

Modletice

Projektová dokumentace vytápení pro RD.


2014

Křenice

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2014

Říčany - Strašín

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2013

Horoušánky

Technický dozor investora při výstavbě erergericky pasivního RD.


2013

Horoušánky

Projektová dokumentace pasivního RD.


2013 - 2018

Praha 6 - Dejvice

Technický dozor investora při kompletní rekonstrukci a přístaveb bytové vily.


2013

Praha 9 - Prosek

Technický dozor investora stavebních úprav společných prostor panelového objektu.


2014

Želivec (Mandava)

Projektová dokumentace pasivního RD


2014

Praha 10 - Kolovraty

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2013

Horoušánky

Projektová dokumentace pasivního RD.


2013

Praha 4 -Krč

Projektová dokumentace stavebních úprav restaurace.


2012

Praha - Hlubočepy

Projektová dokumnetace RD.


2012

Čečany

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2012

Praha 10 - Kutnohorská

Projektová dokumentace přípojek k RD.


2012

Praha 1 - Nerudova

Projektová dokumentace vytápění bytové jednotky.


2011

Karlštejn

Projektová dokumentace energeticky pasivního RD.


2011

Kozojedy

Projektová dokumentace skutečného stavu hospodářských objektů.


2011

Praha 9 - Prosek

Technický dozor investora při revitalizaci panelového objektu.


2011

Kralovice

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2011

Liberec

Projektová dokumentace vytápění bytového domu.


2011

Zlenice - Do Kopečka

Projektová dokumentace kompletní rekonstrukce třípodlažního RD.


2010

Louny

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Čermná nad Orlicí

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Šťáhlavy

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Praha -Satalice

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Lázně Bohdaneč

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Opatovice

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Pardubice

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Praskolesy

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Benešov

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Volyně

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Strakonice

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Lidice

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Beroun 2

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2010

Beroun

Projektová dokumentace energeticky úsporných opatření RD.


2011

Jirny

Technický dozor investora při výstavbě RD.


2011

Praha 4 - Modřany

Technický dozor při výstavbě RD.


2011

Praha 4 - Modřany

Projektová dokumentace novostavby RD.


2011

Hvozdnice

Projektová dokumentace novostavby RD.


2010

Praha 4 - BB Centrum

Studie výstavby prodejního prostoru v budově Filadelfie BB Centra.


2010

Praha 10 - Vinorady

Projektová dokumentace stavebních úprav bytové jednotky.


2010

Veleň

Projektová dokumentace podlahového vytápění.


2010

Praha - Záběhlice

Projekt energeticky úsporných opatření RD.


2010

Mnichovice u Říčan

Projektová dokumentace rekreačního objektu.


2010

Praha 10 - Ohmova

Projekt energeticky úsporných opatření RD.


2010

Praha 4 - Vrbova

Technický dozor kompletní rekonstrukce bytové jednotky.


2010

Praha 4 - Braník

Projekt energeticky úsporných úprav RD.


2010

Praha 4 - Vrbova

Projektová dokumentace a technický dozor stavebních úprav bytové jendotky


2010

Praha 4 - 5. Května

Projektová dokumentace stavebních úprav bytové jednotky


2010

Hájek u Uhřiněvsi

Technický dozor při výstavbě RD


2010

Zlenice u Čerčan

Projektová dokumentace stavebních úprav RD


2010

Praha - Kolovraty

Technický dozor při výstavbě RD


2010

Praha - Kolovraty

Stavební úpravy RD v Kolovratech, omítky, rozvody ZTI, elektro, povrchové úpravy


2007

Lhota u Dolních Břežan

Prováděcí projekt teplovodního podlahového vytápění RD


2005 - 2010

Zlenice u Čerčan

Stavební úpravy RD


Optimalizace projektu

Pošlete nám naskenované, nebo nafocené: půdorysy, řez a situaci Vašeho objektu

obratem vám ZDARMA sdělíme, zda je zapotřebí projektovou dokumentaci optimalizovat. Jedná se o službu, kterou umožňujeme optimalizování projektu stavby (před zahájením výstavby, ideálně před stavebním povolením). Stavba pro bydlení je opravdu složitý systém vazeb, které musí fungovat, jinak není uživatel spokojen a je omezován nesprávnou funkčností.

Naprosto ideální projekt na stavbu nelze vytvořit, lze se ovšem přiblížit a eliminovat možné nedostatky ve fázi projektu – kdy je řešení absolutně nejlevnější. V případě že se vám něco na projektu nezdá, máte pochybnosti, či si chcete jen ověřit správnost navržení vašeho objektu kde budete trávit svůj čas pak je tato služba přesně pro vás.

První posouzení projektové dokumentace je naprosto ZDARMA . Pouze nám odešlete naskenovanou dokumentaci a v případě že je bez závažnějších nedostatků, pak vám to potvrdíme, eventuálně drobnosti vypíšeme.

V případě, že ovšem stavba bude obsahovat závažnější nedostatky, potřebující více času - prověření výpočty, nákresy, pak je posudek zpracován dle velikosti a složitosti stavby. V převážné většině nejsou nedostatky způsobené neodborností, nebo nekvalifikovaným projektantem, ale tím že se na projekt dívá skupina jiných specialistů jiným pohledem.

Optimalizací projektu dochází k značné úspoře investičních, nebo provozních nákladů! Dále budete upozorněni na možné alternativy a úskalí v projektové dokumentaci.

Příklad posudku projektové dokumentace

Přejímky nemovitostí

Při koupi nemovitosti její technické posouzení je velmi často opomíjeno. Profesionální inspekce nemovitosti vám však ušetří značné množství finančních prostředků. Zajišťujeme technické přejímky nemovitostí, ať již dokončených novostaveb bytů a občanských staveb, nebo kupovaných starších nemovitostí.

Důkladně prověříme celý prostor a sepíšeme přehled rozdělený do lehkých a závažných vad.

Ceny se pohybují v závislosti na velikosti přejímané nemovitosti.

Pro vypracování cenové nabídky prosíme o poslání na info@projektrd.cz místo nemovitosti, podlahovou plochu a předpokládané termín přejímky.

Kontakt

EnerGOprojekt
Ing. Marcel Šaffek
ČKAIT: 0014077

IČ: 75291339
DIČ: CZ 8212230191

K Říčanům 887
Praha 10 - Kolovraty
103 00

Bankovní spojení:
670100-2206146653/6210
IBAN CZ88 6210 6701 0022 0614 6653